Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Statie de Epurare si Instalatii Conexe in Cazarma 2770 Balotesti. Ministerul Apararii Nationale prin intermediul imputernicitei NG Utopian Decore SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Statie de Epurare Si Instalatii Conexe in Cazarma 2770 Balotesti, propus a fi amplasat in Unitatea Militara 01812 Moara Vlasiei, cu sediu in sat Caciulati, comuna Moara Vlasiei, Judetul Ilfov, strada Drumul Armatei, nr.15, telefonul: 0213159895. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1 sector 6 si la sediul Unitatii mentionate mai sus, in zilele de luni pana vineri, intre  orele 09:00 si  13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Ilfov

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului)

Ministerul Apararii Nationale prin titularul al proiectului NG UTOPIAN DECORE SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, pentru proiectul STATIE DE EPURARE SI INSTALATII CONEXE IN CAZARMA 2770 BALOTESTI, propus a fi amplasat in sat Caciulati, comuna Moara Vlasiei, judetul Ilfov, strada Drumul Armatei, nr. 15.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, Str. Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti.

© 2023 by Primaria Moara Vlasiei Proudly created with                          Best-Anto-Line