top of page

            Compartiment Asistență Socială

 

Realizează la nivelul comunei măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Biroul asigură, la nivelul comunei Moara Vlasiei, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

Declaratie alocatie

Cerere insotitor

Cerere indemnizatie_ph

Cerere indemnizatie

Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Adeverinta indemnizatie

bottom of page