top of page

             Biroul Impozite și Taxe Locale

 

Biroul Impozite și Taxe Locale prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, soluţionarea sesizărilor legate de activitatea desfăşurată.

Declaratii

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra

mijloacelor  de transport marfa                                                                   DESCARCA

Declaratie de scoatere din evidenta a mijloacelor

de transport                                                                                                 DESCARCA

Cerere eliberare certificat de atestare fiscala      PF                                   DESCARCA

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri                            DESCARCA

Cerere eliberare certificat fiscal privind impozitele si

taxele locale  PF                                                                                           DESCARCA

Declaratie pentru stabilirea  impozitului pe teren

persoane fizice                                                                                             DESCARCA

Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe

mijloacele de transport                                                                                 DESCARCA

Cerere certificat fiscal                                                                                   DESCARCA

bottom of page