top of page

Birouri si Servicii

Birouri şi Servicii din cadrul Primăriei Moara Vlasiei

Serviciu/ Birou/ Compartiment

Secretar, Unitate Administrativ Teritoriala

Serviciul Administratie Publica Locala

Compartiment Registratura si Relatii cu Publicul

Compartiment Achizitii Publice si Integrare Europeana

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

Compartiment  Asistenta Sociala

Compartiment Cadastru, Registru Agricol si Transport Local

Biroul Contabilitate,Buget, Taxe, Impozite, Executari Silite

Compartiment Financiar Contabil

Compartiment Impozite, Taxe Locale si Executari Silite

Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Compartiment pentru implementare proiecte finantate din fonduri nerambursabile

Serviciul de Politie Locala

Serviciul Administrativ  si de Gospodarie Comunala

Serviciul Public de Canalizare

Serviciul Public de Salubrizare

Compartiment Deservire Microbuze Scolare

Compartiment Monitorizare unitati de Invatamant

bottom of page