top of page

Raport Legea 544/2001

Persoanele care nu au primit informaţiile solicitate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public pot depune

reclamaţie administrativă la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice, aşa cum este prevăzut în art. 21 din lege.

Documente legea 544/2001

Structura responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, din cadrul Aparatului de  Specialitate al Primarului Moara Vlasiei este Serviciul Consiliere şi Îndrumare, aşa cum este specificat în R.O.F şi conform prevederilor legale.

bottom of page